Group Picture from Graduation Party for Elad Gilboa, Peng Yang, and Xiaoxiao Xu (May 5, 2014)Upper row, from left to right: Keyong Han, Prateek Gundannavar Vijay, Elad Gilboa, Gang Shi, Mianzhi Wang, Zhao Tan.
Lower row, from left to right: Mengxue Zhang, Jichuan Li, Mrs. Shlomit Nehorai, Prof. Nehorai, Peng Yang, Xiaoxiao Xu, Alex Cassidy.


Group Picture with Visiting Scholar Weifeng Zhang (February 21, 2012)Upper row, from left to right: Peng Yang, Elad Gilboa, Xiaoxiao Xu, Sandeep Gogineni, Kofi Adu-Labi, Phani Chavali, Alex Cassidy, Christina, Zhao Tan, Keyong Han
Lower row, from left to right: Weifeng Zhang, Prof. Arye Nehorai.


Group Picture in the Lab for Prof. Arye Nehorai's Birthday (September 10, 2011)Upper row, from left to right: Kofi Adu-Labi, Christina, Tao Li, Zhao Tan, Sandeep Gogineni, Peng Yang, Elad Gilboa, Phani Chavali, Keyong Han, Matthias Chan,
Weifeng Zhang. Lower row, from left to right: Alex Cassidy, Xiaoxiao Xu, Mrs. Shlomit Nehorai, Prof. Nehorai, Vanessa Tidwell.


Group Picture in the Lab After Gongguo's Defense (July 28, 2011)From left to right: Keyong Han, Alex Cassidy, Tao Li, Peng Yang, Phani Chavali, Xiaomao, Gongguo Tang,
Prof. Nehorai, Sandeep Gogineni, Kofi Adu-Labi, Vanessa Tidwell, Xiaoxiao Xu, Wei-Feng Zhang.


Group Picture with Prof. Boaz Porat (August 10, 2007)Upper row, from left to right: Patricio La Rosa, Jian Wang, Alex Renaux, Vanessa Tidwell, Pinaki Sarder, Murat Akcakaya, Marija Nikolic, Simone Ferrara, Gongguo Tang,
Satyabrata Sen, Tao Li, Martin Hurtado, Tong Zhao, and Nannan Cao. Lower row, from left to right: Prof. Boaz Porat, Prof. Arye and Mrs. Shlomit Nehorai.


Party at Prof. Nehorai's House (February 25, 2006)
Picture from the Group Party at Jorgina's House (End of 2003)
 


Upper row, from left to right: Zhi Liu, Imam Samil Yetik, Mrs. Jorgina Pereira, Prof. Arye and Mrs. Shlomit Nehorai, Martin Hurtado, Hua Hui, Gang Shi.
Lower row, from left to right: Tong Zhao, Pinaki Sarder, Patricio and Alicia La Rosa, Nannan Cao.
(D. Gutierrez and Jian Wang were out of town.)